Nauczanie zdalne – wszystkie przedmioty – przedmiotowe zasady oceniania – nauczanie zdalne

Podstawy przedsiębiorczości Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania edukacyjne
Biznes i zarządzanie Wymagania edukacyjne