2021/2022

Zakres i opis ubezpieczenia – warianty ubezpieczenia, wysokość świadczeń i składka w poszczególnych wariantach oraz podstawowe zasady wypłaty poszczególnych świadczeń

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zgłaszanie roszczeń – formy zgłaszania roszczeń z tytułu funkcjonujących umów ubezpieczenia, niezbędne kontakty do Ubezpieczyciela

Zasady opłacania składek – bezpośrednio na konto lub w sekretariacie szkoły

Informacja o ochronie danych osobowych


2020/2021

Zakres i opis ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zgłaszanie roszczeń

Zasady opłaty składki

Blankiet wpłaty

Informacja o ochronie danych osobowych