2023/2024

1. Ogólne warunki ubezpieczenia

2. Postanowienia dodatkowe zmieniające standardowe zapisy owu

3. Opis ubezpieczenia

4. Zakres ubezpieczenia

5. Zasady opłaty składki

6. Zasady zgłaszania świadczeń

2022/2023

Opis warunków ubezpieczenia

Zasady zgłaszania świadczeń

Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

Zasady opłaty składki – nieaktualne

informujemy, że wprowadziliśmy możliwość
opłaty składki po wyznaczonym terminie – forma płatności online z naszej strony
internetowej 
https://kancelariabrokerska.com/wp-content/uploads/2022/07/Oferta_wirtualna_8190_W_z_ID_Klienta.pdf

 

Sposób w jaki należy dokonać płatności:

 

 1. Wchodzimy na stronę Kancelarii i kopiujemy do
  przeglądarki link, który podaję również tutaj: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
 2. Należy wpisać nr ID klienta: elfvy
 3. Pobieramy Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 4. Zaznaczamy oświadczenia
 5. Wybieramy wariant ubezpieczenia (10
  wariantów do wyboru)
 6. Wpisujemy dane rodzica (klikamy zapisz)
 7. Wpisujemy dane dziecka (klikamy zapisz)
 8. Zaznaczamy zgody
 9. Przechodzimy do płatności internetowej poprzez:
  PayU, blik lub stronę internetową swojego banku
 10. Potwierdzenie (certyfikat) polisy przychodzi na
  wskazany adres mailowy – my te wpłaty również widzimy

 

Do
ubezpieczenia można przystąpić do końca grudnia 2022r.

 

Okres
ubezpieczenia w takim przypadku jest od następnego dnia od opłaty składki do
31.08.2023r.

 

 

2021/2022

Zakres i opis ubezpieczenia – warianty ubezpieczenia, wysokość świadczeń i składka w poszczególnych wariantach oraz podstawowe zasady wypłaty poszczególnych świadczeń

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zgłaszanie roszczeń – formy zgłaszania roszczeń z tytułu funkcjonujących umów ubezpieczenia, niezbędne kontakty do Ubezpieczyciela

Informacja o ochronie danych osobowych

2020/2021

Zakres i opis ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zgłaszanie roszczeń

Blankiet wpłaty

Informacja o ochronie danych osobowych