2022/2023

Zasady zgłaszania świadczeń

Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

Zasady opłaty składki

2021/2022

Zakres i opis ubezpieczenia – warianty ubezpieczenia, wysokość świadczeń i składka w poszczególnych wariantach oraz podstawowe zasady wypłaty poszczególnych świadczeń

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zgłaszanie roszczeń – formy zgłaszania roszczeń z tytułu funkcjonujących umów ubezpieczenia, niezbędne kontakty do Ubezpieczyciela

Informacja o ochronie danych osobowych

2020/2021

Zakres i opis ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zgłaszanie roszczeń

Blankiet wpłaty

Informacja o ochronie danych osobowych