Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca SU – Gabriela Hinz

Wiceprzewodnicząca SU – Diana Kolasińska

Opiekunowie SU – Pani Izabela Jarecka, Pan Tomasz Wołowiec


W ramach SU działa PoLON, Teatr na Pola, Wolontariat oraz Chór.

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Głównym zadaniem SU jest realizacja projektów i inicjatyw mających na celu poprawę ogólnej sytuacji wszystkich uczniów i zapewnienie jak najlepszej atmosfery nauki. Do zadań SU należy także promocja szkoły i współpraca z samorządem terytorialnym oraz organizacja imprez kulturalno – społecznych.

Priorytetem pracy SU obecnej kadencji jest dążenie do poprawy wygody uczniów m.in. poprzez realizację projektu ławek na korytarzu szkolnym. Naszym zadaniem jest również propagowanie wartości patriotycznych poprzez pamięć o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski.

SU dąży do zapewnienia jak najlepszej współpracy na linii uczniowie – nauczyciele i dyrekcja, dlatego jest otwarty na propozycję wszystkich uczniów.

Do współpracy w ramach SU zapraszamy serdecznie wszystkich kreatywnych, ambitnych, mających pomysł na dobre zmiany w szkole, oraz przede wszystkim tych, którzy potrafią siedzieć bezczynnie, tylko chcą działać i realizować się społecznie.
Wszystkim, którzy będą działać w ramach SU zapewniamy rozwój osobisty, zdobycie cennego doświadczenia w pracy społecznej, oraz co najważniejsze nowe znajomości z osobami posiadającymi pasję, takie jak TY.

ordynacja wyborcza pobierz

Samorząd w latach 2019-2023