Czym są egzaminy British Council?

W ubiegłym roku, ponad dwa miliony osób w 90 krajach na całym świecie przystąpiło do egzaminów z języka angielskiego w centrach egzaminacyjnych British Council. W Polsce mieszczą się one w największych miastach. Tym bardziej cieszymy się i jesteśmy dumni z tego, że od tego roku, egzaminy British Council będzie można zdawać w naszej szkole.

Egzaminy Cambridge English są dobrze znane na całym świecie i uznawane przez szkoły, uniwersytety oraz pracodawców z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych. Co oznacza pojęcie kraje anglojęzyczne? Według badań Rady Brytyjskiej, język angielski ma status języka urzędowego lub status specjalny w 75 państwach, których ogólna ilość mieszkańców sięga powyżej jednego miliarda ludności. Angielski jest językiem ojczystym dla ok. 375 milionów ludzi oraz używany jest jako drugi język przez ok 375 mieszkańców świata. Około750 milionów używa języka angielskiego jako języka obcego.

Oto lista krajów anglojęzycznych:

 Antigua and Barbuda

 Australia

 Bahamas

 Barbados

 Beliza

 Botswana

 Brunei

 Cameroon

 Canada

 Dominica

 Ethiopia

 Fiji

 Gambia

 Ghana

 Grenada

 Guyana

 India

 Ireland

 Israel

 Jamaica

 Kenya

 Kiribati

 Lesotho

 Liberia

 Malawi

 Malta

 Marshall Islands

 Mauritius

 Micronesia

 Namibia

 Nauru

 New Zealand

 Nigeria

 Pakistan

 Palau

 Panama

 Papua New Guinea

 Philippines

 Rwanda

 Saint Kitts and Nevis

 Saint Lucia

 Saint Vincent and the Grenadines

 Samoa

 Seychelles

 Sierra Leone

 Singapore

 Solomon Islands

 South Africa

 Swaziland

 Tanzania

 Tonga

 Trinidad and Tobago

 Tuvalu

 Uganda

 United Kingdom

 United States

 Vanuatu

 Zambia

 Zimbabwe

Zdany egzamin Cambridge English daje honorowany na całym świecie certyfikat, potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodny ze Skalą Poziomów Rady Europy (CEFR).

CEFR – to system opisu poziomów zaawansowania językowego, którego zadaniem jest standaryzacja nazewnictwa poziomów zaawansowania oraz promocja międzynarodowej mobilności akademickiej i zawodowej.

Jest to system odniesienia, który ma na celu stworzenie skali porównawczej pomiędzy różnymi systemami oceny, testami i opisami poziomów. W praktyce oznacza to, że zdający, nauczyciele i decydenci, którzy opierają swoje decyzje o wyniki testów (firmy, uniwersytety) mogą wykorzystywać CEFRL/CEF do porównywania umiejętności zdających z każdym testem w dowolnym języku.

CEFRL/CEF opisuje umięjętności czytania, pisania, słuchania i mówienia w każdym języku. Skala podzielona jest na 6 poziomów tworzących 3 grupy:

A1 – A2 (Poziom Podstawowy)

B1 – B2 (Poziom Samodzielności)

C1 – C2 (Poziom Biegłości)

Więcej szczegółowych informacji na: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Dzialalnosc-ETS/Poziomy-Rady-Europy-CEF

Egzaminy Cambridge English to wiele typów egzaminów, które podzielone są na kilka grup. Są to:

  1. Angielski ogólny i w wersji dla szkół (KET, PET, FCE, CAE, CPE)

2)   Testy Cambridge English: Young Learners (YLE) stworzono po to, by móc ocenić to, w jakim stopniu, dzieci między 7 a 12 rokiem życia, opanowały język angielski.

3)   Angielski biznesowy

 Warto pokazać pracodawcom, że efektywnie posługujesz się angielskim w codziennych biznesowych sytuacjach. W swojej ofercie mamy więc trzy egzaminy z angielskiego biznesowego.

     4) Angielski prawniczy i finansowy

 Kwalifikacje te potwierdzają pracodawcom, że język angielski znasz na takim poziomie, by swobodnie pracować w sektorze prawa międzynarodowego, światowych finansów lub księgowości.

Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz naukę angielskiego, czy już płynnie posługujesz się tym językiem, czy jeszcze się uczysz a może już pracujesz, mamy dla Ciebie właściwy egzamin.

Cambridge English: Key (KET) i Key for Schools (KETfS)

To pierwszy z serii egzaminów Cambridge English dla dorosłych, który pokazuje, że znasz angielski na podstawowym poziomie.

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Egzamin KET/KET for Schools jest dla tych, którzy mają za sobą około 250 godzin nauki oraz znają angielski w mowie i piśmie na poziomie podstawowym. To pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych dla celów przyszłej kariery lub studiów. Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

zadawać i odpowiadać na pytania o sobie i innych ludziach.

rozumieć ogłoszenia i instrukcje podawane przez osoby mówiące wolno i wyraźnie.

powiedzieć innym co myślisz o tym, co przeczytałeś lub usłyszałeś.

Cambridge English: Preliminary (PET) i Preliminary for Schools (PETfS)

Pokazuje, że potrafisz posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Daje Ci także podstawy pod zdobywanie kolejnych kwalifikacji językowych, zdawanych z myślą o studiach lub pracy.

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Przygotowanie do egzaminu PET sprawi, że angielskim będziesz mógł się posługiwać w czasie podróży lub w pracy, obsługując anglojęzycznego klienta.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

mówić o tym, co lubisz a czego nie i dyskutować na ten temat z innymi ludźmi.

rozumieć pisane i mówione komunikaty oraz instrukcje.

napisać osobisty list lub robić notatki na spotkaniu lub w czasie dyskusji.

Cambridge English: First (FCE) i First for Schools (FCEfS)

Egzamin ten pokazuje, że znasz angielski wystarczająco dobrze, by pracować lub studiować w anglojęzycznym środowisku. Poziom zaawansowania językowego: Upper intermediate (Średnio zaawansowany) = B2 wg Poziomów Rady Europy

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Przygotuj się do FCE, jeśli chcesz pracować w anglojęzycznej firmie, mieszkać w kraju, gdzie językiem komunikacji jest angielski lub wziąć udział w kursie przygotowującym/wstępnym do studiów w języku angielskim.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

pisać krótkie raporty i e-maile.

wytłumaczyć pomysł albo prowadzić szczegółową rozmowę po angielsku.

rozumieć język używany w telewizji i prasie.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin FCE składa się z pięciu części. W jednym dniu zdajesz Readng (Czytanie ze zrozumieniem), Writing (Pisanie), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

Punktacja i czas trwania poszczególnych części egzaminu FCE:

FCE / FCEfs Reading         Writing          Use of English           Listening        Speaking

Czas trwania   1 godz.                 1 godz. 20 min.     45 min.                       40 min.            14 min.

                                                                                                                                 (na parę) 

Punkty

(% z całości)   20%                20%                20%                            20%                20%

Struktura egzaminu ustnego FCE

ZADANIE 1 – 3 minuty

to rozmowa z egzaminatorem na tematy bliskie kandydatowi np. rodzina, codzienne zajęcia, spędzanie wolnego czasu, itp.

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktarzowego: http://www.youtube.com/watch?v=fukjnVXW8Z0

ZADANIE 2 – 4 minuty

każdy ze zdających dostaje dwie kolorowe ilustracje, które samodzielnie omawia (należy zwrócić uwagę na podobieństwa i różnice między obrazkami) przez ok. 1 minutę.  Po wypowiedzi każdego zdającego, kandydat przysłuchujący się jest poproszony o udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie powiązane z poruszanym tematem.

Oto przykładowy film: http://www.youtube.com/watch?v=UJitnz5R5X0

ZADANIE 3 – 3 minuty

to zadanie omawiane wspólnie przez obu zdających na podstawie otrzymanych od egzaminatora ilustracji.

Na ilustracjach z zadania 2 i 3 dodane są pytania, na które trzeba odpowiedzieć.

Realizacja zadania: http://www.youtube.com/watch?v=Gge4Hn6HduY

ZADANIE 4 – 4 minuty

Zdający otrzymuje kilka pytań dotyczących opinii kandydata. Pytania te są tematycznie związane z zadaniem trzecim.

Przykład rozwiązania zadania: http://www.youtube.com/watch?v=_baaJLckxNk

Cambridge English: Advanced (CAE)

Poświadcza on, że znasz angielski na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich.

Cambridge English: Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucje na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, pracodawców i agencje rządowe. Egzamin ten przydatny jest:

w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie

w uzyskaniu aż do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff

w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii

w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii

w rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.

Poziom egzaminu: Advanced (Zaawansowany) = C1 wg Poziomów Rady Europy

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Zdecyduj się na egzamin CAE, jeśli chcesz udowodnić pracodawcom lub uczelniom wyższym, że płynnie i pewnie posługujesz się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych i akademickich. Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

pisać kompleksowe raporty i e-maile oraz robić notatki w trakcie spotkań lub wykładów.

prezentować złożone problemy po angielsku, rozumieć różnorodne teksty, od beletrystyki po prasę opiniotwórczą.

 Jak wygląda egzamin?

Egzamin CAE składa się z pięciu części. W jednym dniu zdajesz Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Writing (Pisanie), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Pokazuje on, że w pełni opanowałeś język angielski i możesz posługiwać się nim płynnie w wymagających sytuacjach w środowisku akademickim i zawodowym. To egzamin na najwyższym poziomie.

Kwalifikacje Cambridge English są uznawane przez prestiżowe uczelnie wyższe, pracodawców oraz instytucje rządowe na całym świecie. Egzaminy Cambridge English są uznawane przez organizacje zawodowe oraz władze imigracyjne. Posiadanie certyfikatu Cambridge English zwiększa szanse kandydata na rynku pracy, poprawia mobilnośc oraz pomaga w dostaniu się na wymarzoną uczelnie wyższą.

Egzaminy Cambridge English uznawane są przez ponad 13000 instytucji na całym świecie wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rządowe. W Polsce egzaminy Cambridge English uznają m.in: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służba Cywilna, a także wielu pracodawców oraz liczne instytucje edukacyjne.

Kwalifikacje Cambridge English w procesie zatrudnienia  i rekrutacji

 Honorowanie naszych egzaminów ułatwia sprecyzowanie wymogów językowych stawianych przez pracodawcę i zwiększa atrakcyjność organizacji w oczach setek tysięcy kandydatów, któ‏rzy takie kompetencje już posiadają.

Jeśli chcesz sprawdzić czy konkretny kraj, organizacja, przedsiębiorstwo, zakład pracy, uczelnia itd. Uznaje egzaminy British Council kilknij tutaj a zanjdziesz profesjonalną wyszukiwarkę: http://www.cambridgeenglish.org/pl/recognition/

Co daje FCE?

First Certificate in English (FCE) to jeden z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie średniozaawansowanym (intermediate).

W Polsce certyfikat FCE uznają między innymi:

Przy rekrutacji pracowników:

Bertelsmann Media Sp. Z o.o.

British Airways

Coca-Cola

GFK Polonia Sp. z o.o.

Kraft Foods Polska S.A.

Mennica Polska

Panasonic Polska sp. z o.o.

Polish Transport Holdings Sp. z o.o

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

PPUO Poczta Polska

PTK Centertel

Tesco Polska Sp. Z o.o.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

TNS OBOP

Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Ponadto:

Wiele uczelni wyższych w Polsce jako zaliczenie lektoratu z języka angielskiego lub końcowego egzaminu z tego języka.

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

– na prawach dawnego egzaminu państwowego; z ocenami A i B jako jako kwalifikacje językowe nauczycieli nauczania początkowego uczących języka angielskiego;

– jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Więcej informacji o egzaminach na stronie: http://www.britishcouncil.pl

Zachęcamy do lektury artykułu: http://www.edulandia.pl/edulandia/1,124848,6692096,Po_co_zdawac_egzaminy_Cambridge_ESOL.html

Posiadacz certyfikatu FCE umie:

WARTO ZAZNACZYĆ, ŻE:

Wszystkie powyższe zagadnienia są realizowane w trakcie lekcji szkolnych w ramach przygotowania do egzaminu maturalnego czyli realizacji podstawy programowej. W związku z tym, szczególnie polecamy ten egzamin (FCE), ponieważ przygotowując się do matury, jednocześnie przygotowujemy się też do First Ccertificate In English. Działa to też w odwrotnym kierunku – jeśli myślisz o egzaminie FCE lub innym z serii British Cambridge, to automatycznie realizujesz zakres potrzebny do zdania matury na poziomie nie tylko podstawowym, ale od razu rozszerzonym.

(Opracowano przy współpracy z British Council)