Szkolny chór pod batutą pani prof. Joanny Rachuby dąży do ożywienia życia kulturalnego szkoły i upowszechniania kultury muzycznej. Stanowi nieodzowna oprawę ważnych uroczystości szkolnych. Tradycją stały się słynne koncerty kolęd.

Próby chóru odbywają się w auli szkolnej we wtorki od 15.00 do 16.00.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!