mgr Daria Paluchowska – Prochot – dyrektor
mgr Dariusz Włoszczyński – wicedyrektor
mgr Paweł Wernicki – wicedyrektor