mgr Angelika Zygmunt – dyrektor
mgr Dariusz Włoszczyński – wicedyrektor
mgr Daria Paluchowska – Prochot – wicedyrektor