Program edukacyjny z zakresu profilaktyki zakażeń HPV i raka szyjki macicy oparty jest na następujących założeniach:

Program został opracowany w ramach współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami specjalizującymi się w promocji zdrowia i programach profilaktycznych. Głównym inicjatorem Programu jest Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet.

 Głównym zadaniem Programu edukacyjnego „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” jest zachęcanie do odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia. Podejmuje próbę rozwiązania bardzo ważnego problemu zdrowotnego, jakim jest występowanie w Polsce raka szyjki macicy. Realizacja programu może być wsparciem dla prowadzonych już działań profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym.

Cel główny programu:

Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

Cele szczegółowe:

Materiały edukacyjne:

Do realizacji programu przygotowano materiały w formie papierowej dla uczniów;

– krzyżówka,

– ulotka,

– plakat,

– poradnik dla szkolnego koordynatora programu z konspektami zajęć.

Realizacja programu polega na przeprowadzeniu zajęć: jeden lub dwa razy po 45 minut – według możliwości. Zajęcia mogą być prowadzone przez nauczycieli biologii, wychowania do życia w rodzinie, pielęgniarkę szkolną czy innego nauczyciela posiadającego przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej. Szkolny koordynator programu może zaprosić do współpracy specjalistów (np.: ginekologa, onkologa, położną).

Czas trwania programu:

Program realizowany jest w roku szkolnym 2023/2024.

Link do strony:  www.pierwszykrok.edu.pl