Nauczanie zdalne – wszystkie przedmioty – przedmiotowe zasady oceniania – nauczanie zdalne

Język polski  przedmiotowe zasady oceniania
 wymagania edukacyjne dla klas I-IV zakres podstawowy i rozszerzony
Języki obce przedmiotowe zasady oceniania
Język angielski zakres podstawowy
zakres rozszerzony
Język niemiecki wymagania edukacyjne klasy 1 III.2.0
wymagania edukacyjne klasy 1 III.2
wymagania edukacyjne klasy 2 III.2.0
wymagania edukacyjne klasy 2 III.2
wymagania edukacyjne klasy 3 III.2.0
wymagania edukacyjne klasy 3 III.2
wymagania edukacyjne klasy 4 III.2.0
wymagania edukacyjne klasy 4 III.2
Język francuski wymagania edukacyjne klasy 1
wymagania edukacyjne klasy 2
wymagania edukacyjne klasy 2 lingwistycznej
wymagania edukacyjne klasy 3
wymagania edukacyjne klasy 4
Język rosyjski wymagania edukacyjne klasy 1,2,3
Język hiszpański wymagania edukacyjne klasy 1
wymagania edukacyjne klasy 1D
wymagania edukacyjne klasy 2
wymagania edukacyjne klasy 3
Matematyka  przedmiotowe zasady oceniania
zakres podstawowy klasy 1
zakres podstawowy klasy 2
zakres podstawowy klasy 3
zakres podstawowy klasy 4
zakres podstawowy i rozszerzony klasy 1
zakres rozszerzony klasy 2
zakres rozszerzony klasy 3
zakres podstawowy i rozszerzony klasy 4
Fizyka zasady przedmiotowego oceniania
zakres podstawowy klasy 1
zakres podstawowy klasy 2
zakres podstawowy klasy 3
zakres rozszerzony klasy 1
zakres rozszerzony klasy 2
zakres rozszerzony klasy 3
zakres rozszerzony klasy 4
Informatyka przedmiotowe zasady oceniania
wymagania edukacyjne klasy 1 i 2 zakres podstawowy
 wymagania edukacyjne klasy 1 i 2 zakres podstawowy i rozszerzony
 wymagania edukacyjne klasy 3 zakres podstawowy
 wymagania edukacyjne klasy 3 i 4 zakres rozszerzony
Chemia  przedmiotowe zasady oceniania
wymagania edukacyjne klasy 1 – zakres podstawowy
 wymagania edukacyjne klasy 1 – zakres rozszerzony
wymagania edukacyjne klasy 2 – zakres podstawowy
wymagania edukacyjne klasy 2 – zakres rozszerzony
wymagania edukacyjne klasy 3 – zakres podstawowy
wymagania edukacyjne klasy 3 – zakres rozszerzony
wymagania edukacyjne klasy 4 – zakres rozszerzony
Biologia przedmiotowy system oceniania
wymagania edukacyjne klasa 1 poziom podstawowy
wymagania edukacyjne klasa 2 poziom podstawowy
wymagania edukacyjne klasa 3 poziom podstawowy
wymagania edukacyjne klasa 1 poziom rozszerzony
wymagania edukacyjne klasa 2 poziom rozszerzony
wymagania edukacyjne klasa 3 poziom rozszerzony
wymagania edukacyjne klasa 4 poziom rozszerzony
Geografia  przedmiotowy system oceniania
wymagania edukacyjne  klasa 1  poziom podstawowy
wymagania edukacyjne  klasa 1  poziom rozszerzony
wymagania edukacyjne klasa 2 poziom podstawowy
ymagania edukacyjne klasa 2 poziom rozszerzony
wymagania edukacyjne klasa 3 poziom podstawowy
wymagania edukacyjne klasa 3 poziom rozszerzony
wymagania edukacyjne klasa 4 poziom rozszerzony
Historia przedmiotowe zasady oceniania
wymagania edukacyjne dla klasy 1 zakres podstawowy
wymagania edukacyjne dla klasy 1 zakres rozszerzony
wymagania edukacyjne klasy 2 zakres podstawowy
wymagania edukacyjne klasy 2 zakres rozszerzony
wymagania edukacyjne klasy 3 zakres podstawowy
wymagania edukacyjne klasy 3 zakres rozszerzony
wymagania edukacyjne klasy 4 zakres podstawowy
wymagania edukacyjne klasy 4 zakres rozszerzony
Historia i teraźniejszość Przedmiotowe zasady oceniania
wymagania edukacyjne klasy 1
wymagania edukacyjne klasy 2
Religia przedmiotowy system oceniania
przedmiotowe zasady oceniania  
 wymagania edukacyjne klasy 1
wymagania edukacyjne klasy 2
wymagania edukacyjne klasy 3
 wymagania edukacyjne klasy 4
WF przedmiotowe zasady oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi
Edukacja dla bezpieczeństwa przedmiotowy system oceniania
wymagania edukacyjne klasy 1
Muzyka wymagania edukacyjne
Podstawy przedsiębiorczości Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania edukacyjne
Biznes i zarządzanie Wymagania edukacyjne