Zebrania Rady Rodziców odbywają się zgodnie z kalendarzem zadaniowym pracy szkoły ( w dniu spotkań z rodzicami), publikowanym na stronie internetowej szkoły.

Rada Rodziców działa zgodnie z przyjętym regulaminem. Zatwierdza poprzez uchwały lub opiniuje szkolne dokumenty i przeznacza je do realizacji ( plan nadzoru pedagogicznego, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, projekt planu finansowego szkoły, szkolny zestaw programów nauczania i podręczników). Rada Rodziców uczestniczy w promocji szkoły biorąc udział w targach edukacyjnych i drzwiach otwartych placówki. We współpracy z absolwentami szkoły i Stowarzyszeniem Ogólniak przy pola przygotowuje jubileusze szkoły. Poprzez dobrowolne wpłaty Rodziców wydatnie wspiera pracę szkoły polepszając warunki dydaktyczne i bazowe placówki.

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Gromadzenie funduszy

Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców oraz innych źródeł.

Rodzice mogą przekazywać fundusze w następujący sposób:

Regulamin Rady Rodziców