Zwolnieni z teorii to ogólnopolska praktyczna Olimpiada  w ramach której uczniowie sami organizują projekty społeczne. Po realizacji własnej inicjatywy uczestników prowadzi innowacyjna platforma edukacyjna. Dzięki niej wiedzą jak działać i uczą się zarządzania projektem w profesjonalny sposób. Uczniowie Zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, komunikacji i rozwiązywania problemów oraz zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia.

Praktyczne wskazówki z platformy internetowej, krok po kroku prowadzą uczniów przez realizację projektu. W oparciu o nowoczesną metodykę nauczania, w ramach której robiąc prawdziwy projekt społeczny, uczniowie rozwijają kompetencje proinnowacyjne, potrzebne w pracy i prawdziwym życiu takie jak: empatia i poczucie sprawstwa, kreatywność, praca zespołowa, komunikacja czy rozwiązywanie problemów.

Zwolnieni z Teorii są też dla każdego, kto chce zdobyć doświadczenie w realizowaniu własnych pomysłów, dostać się na zagraniczne studia czy zdobyć lepszą pracę. Każdy, kto ukończy projekt w ramach Zwolnionych z Teorii, zdobywa międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute ATP, który jest pomocny podczas szukania pracy lub rekrutacji na studia. Zespół (w sumie 2-10 osób), wymyśla pomysł i realizuje go w rzeczywistości. Na platformie przechodzi przez 4 etapy realizacji projektu;

Co zyskują uczniowie?

Dzięki działaniu w praktyce uczą się:

Projekt realizowany w roku szkolnym 2023/2024          Link: https://zwolnienizteorii.pl/o-nas