Pozostałe dokumenty

Wzorcowe materiały szkoleniowe dla nauczycieli i studentów studiów pedagogicznych w zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-dydaktycznych dla potrzeb rozwijania kompetencji kluczowych

Harmonogram konferencji 26-27.05.2022

Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim – Powiat Pilski

Harmonogram warsztatów metodycznych – Piła

FE_POWER_barwy_RP_Europejski_Fundusz_Spoleczny_plakat_A3_Szkola Cwiczen

1_Załączniki do Regulaminu Rekrutacji_ Dyrektorzy SĆ (002)</a

2_Załączniki do Regulaminu Rekrutacji_ Nauczyciele SĆ

3_Załączniki do Regulaminu Rekrutacji_Szkoły wspierane 

4_Załączniki do Regulaminu Rekrutacji_Dyrektorzy SW

5_Załączniki do Regulaminu Rekrutacji_Nauczyciele SĆ i SW

Plakat projektu

Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Harmonogram szkoleń – Nauczyciele Szkoła Ćwiczeń

Rekrutacja do projektu „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim”

FE_POWER_barwy_RP_Europejski_Fundusz_Spoleczny_plakat_A3_Szkola Cwiczen

Wyniki rekrutacji_etap II

Rozeznanie rynku – Funkcja Moderatora sieci współpracy

Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku – Usługa pełnienia funkcji moderatora sieci współpracy i samokształcenia dla kadry pedagogicznej (moderacja pracy sieci na platformie www.doskonaleniewsieci.pl oraz podczas spotkań stacjonarnych)

Rozeznanie rynku – Opracowanie graficzne materiałów szkoleniowych

Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku – Usługa opracowania graficznego materiałów szkoleniowych i dydaktycznych – operator DTP

Wyniki rekrutacji do projektu „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w Powiecie Pilskim” – studenci kierunków pedagogicznych