W tym roku szkolnym I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile zakwalifikowało się do udziału w Wielkopolskiej Superlidze Liceów z chemii. W tym zacnym gronie jest tylko 7 liceów z całej wielkopolski.  

Jest to przedsięwzięcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Mecze będą rozgrywane w okresie roku szkolnego na żywo i transmitowane na kanale Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Pytania układają pracownicy naukowi Wydziału Chemii UAM w Poznaniu.   

Uczniowie ILO stworzyli drużynę ligi chemicznej o nazwie sPOLAryzowani  w składzie: 

Konieczna Michalina kl. 3c 

Maruszczak Maja kl. 3c 

Rozpłoch Zuzanna kl. 4c 

Witkowska Jadwiga kl. 3c 

Andruszko Piotr kl. 3c 

Biesiada Oskar kl. 3c 

Opiekunem drużyny jest nauczyciel chemii Tomasz Wołowiec. 

Uczestnicy, pod okiem swoich nauczycieli – opiekunów,  biorą udział w rozgrywkach w ramach sześciu rund w obszarze następujących tematów: 
 
1. Roztwory i reakcje w roztworach wodnych 23.11.2023 r. 
2. Obliczenia oparte na podstawowych prawach chemicznych 14.12.2023 r.  
3. Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych 18.01.2024 r.  
4. Chemia Organiczna 08.02.2024 r.  
5. Metale i niemetale i ich związki, elektrochemia, ogniwa 21.03.2024 r.  
6. Chemia w życiu codziennym (chemia w kuchni, łazience i ogrodzie) 18.04.2024 r.  

Organizator dla zwycięskiej drużyny zaplanował  cenne nagrody. Udział w rozgrywkach to przede wszystkim WIEDZA, cenne DOŚWIADCZENIE i WSPÓŁPRACA.  

Link do strony ligi zadaniowej: 

WSL | Wielkopolska Superliga Liceów (csw2030.pl) 

Link do strony FB projektu: 

https://www.facebook.com/CSW2030