INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Klasy pierwsze uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się w auli szkolnej o godz. 9.30.

Po uroczystości w auli szkolnej uczniowie wraz z wychowawcami udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Klasy drugie, trzecie i czwarte

spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach o godz. 10.30.