„Kształtowanie młodych umysłów wymaga wielkiego serca”

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 1 lipca 2024 roku odeszła

śp. Maria Szulc,

która pracowała w I LO jako nauczycielka języka polskiego i pełniła funkcję metodyka w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Zapisała się w naszej pamięci jako polonistka pełna ciepła, która cierpliwie wtajemniczała swoich uczniów w meandry języka ojczystego. Z zaangażowaniem oddawała się pasji nauczania, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Składamy wyrazy współczucia pogrążonej w żalu Rodzinie!

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie

i Pracownicy

I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile