POWIATOWY KONKURS BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

CEL KONKURSU

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 8  szkół podstawowych powiatu pilskiego. Celem konkursu jest popularyzacja biologii i chemii. Udział w konkursie daje możliwość rozwijania wśród uczniów zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi. Kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wpajanie poczucia konieczności nieustannego rozwoju zawodowego i społecznego w aspekcie dobra osobistego i publicznego.

Udział w konkursie daje możliwość rozwijania wśród uczniów zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi.

PRZEBIEG KONKURSU I TERMINARZ

Etap szkolny 18.01.2024 r.

I Etap Powiatowy 14.03.2024 r.

II Etap Powiatowy – Finał 06.06.2024 r.

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Starosty Pilskiego oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Klauzula informacyjna

Regulamin

Załącznik 1 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Załącznik 2 – Oświadczenie