POWIATOWY KONKURS BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

CEL KONKURSU

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 8  szkół podstawowych powiatu pilskiego. Celem konkursu jest popularyzacja biologii i chemii. Udział w konkursie daje możliwość rozwijania wśród uczniów zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi.

PRZEBIEG KONKURSU I TERMINARZ

Etap szkolny 18.01.2023 r.

I Etap Powiatowy 23.03.2023 r.

II Etap Powiatowy – Finał 06.06.2023 r.

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Starosty Pilskiego oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Klauzula informacyjna

Regulamin

Załącznik 1 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Załącznik 2 – Oświadczenie