Z wyrazami głębokiego smutku żegnamy dzisiaj Dyrektora Józefa Maszkowskiego

? Dyrektor naszego liceum w latach 1963-1979, nauczyciel języka polskiego. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek odpowiedzialny i zaangażowany, który swoją pracą przyczynił się do rozwoju szkoły. W ostatnich latach uczniowie I LO mogli go spotkać, gdy spacerował przed szkołą, ponieważ mieszkał w budynku obok i całe życie był z nią emocjonalnie związany. Wciąż chętnie nawiązywał dialog z uczniami i nauczycielami. Był człowiekiem ciepłym i serdecznym i takim pozostanie w naszej pamięci.
? Składamy wyrazy głębokiego współczucia pogrążonej w smutku Rodzinie. Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego w Pile
? Jednocześnie informujemy, że uroczysta msza w intencji ś. p. Józefa Maszkowskiego odbędzie czwartek, 2 grudnia o godzinie 15.00,  w Parafii PW Świętej Rodziny.
? Pogrzeb odbędzie się w Poznaniu w sobotę,  4 grudnia 2021 r.
Informujemy, że autokar zostanie podstawiony w sobotę pod liceum, osoby chętne do skorzystania z transportu proszone są o zgłoszenie tego do sekretariatu szkoły na nr tel. 351 74 70.