Z wyrazami głębokiego smutku żegnamy dzisiaj Dyrektora Józefa Maszkowskiego

? Dyrektor naszego liceum w latach 1963-1979, nauczyciel języka polskiego. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek odpowiedzialny i zaangażowany, który swoją pracą przyczynił się do rozwoju szkoły. W ostatnich latach uczniowie I LO mogli go spotkać, gdy spacerował przed szkołą, ponieważ mieszkał w budynku obok i całe życie był z nią emocjonalnie związany. Wciąż chętnie […]