Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną