Terminy egzaminów poprawkowych

EGZAMINY POPRAWKOWE

oraz egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów wnioskujących o przeniesienie do innego oddziału klasowego

PROMOCYJNE EGZAMINY POPRAWKOWE  I UKOŃCZENIA SZKOŁY oraz EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

ODBYWAJĄ SIĘ W DNIACH:

24-08-(ŚRODA) i 25-08-(CZWARTEK)-2022 r.

o godz.9:00

W DNIU 24-08-(środa)2022 r.

 EGZAMIN POPRAWKOWY Z:  języka polskiego, matematyki,       

                                      język angielskiego

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY Z:  matematyki, języka niemieckiego

W DNIU 25-08-(czwartek)2022 r.

EGZAMIN POPRAWKOWY Z: biologii, chemii, informatyki.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY Z:  biologii, chemii, geografii, języka

                                       hiszpańskiego

Po części pisemnej odbywa się część ustna, która rozpocznie się ok. godz. 10:30 we wskazanych salach.

Listy uprawnionych uczniów i składy komisji – znajdują się w sekretariacie szkoły.