Informacja dla zdających egzamin maturalny z informatyki

W dniu 21.05.2024 (wtorek) w godzinach 15:20 – 17:00 zdający egzamin maturalny z informatyki proszeni są do sprawdzenia poprawności działania komputera, na którym będą zdawać egzamin. Sprawdzanie to odbędzie się w obecności administratora pracowni. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu.