II Powiatowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny

II Powiatowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny

Już po raz drugi uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z Powiatu Pilskiego zostali zaproszeni do udziału w Powiatowym Konkursie Biologiczno-Chemicznym.

Konkurs składa się z 3 etapów.

Pierwszy z nich zostanie przeprowadzony już 18 stycznia 2024 r.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest popularyzacja biologii i chemii. Udział w konkursie daje możliwość rozwijania wśród uczniów zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi oraz kształtowania motywacji do zdobywania wiedzy, umiejętności i wpajania poczucia konieczności nieustannego rozwoju zawodowego i społecznego w aspekcie dobra osobistego i publicznego.

PRZEBIEG KONKURSU I TERMINARZ:

Etap szkolny 18.01.2024 r.

I Etap Powiatowy 21.03.2024 r.

II Etap Powiatowy – Finał 06.06.2024 r.

Konkurs stał się wydarzeniem cyklicznym wpisując się jako kolejna inicjatywę edukacyjna prowadzona w Powiecie Pilskim. W zeszłym roku szkolnym w I etapie konkursu brało udział ponad 100 uczniów z 14 szkół z Powiatu Pilskiego. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 23 uczniów. Zwieńczeniem konkursu była gala finałowa na której nagrodzono 6 uczestników z najlepszymi wynikami.

W tej edycji dodatkowo przeprowadzone zostaną dla uczniów warsztaty laboratoryjne z biologii i chemii w celu przygotowania ich do etapu finałowego prowadzone w pracowniach ILO.

Komitet Organizacyjny w składzie:

Tomasz Wołowiec – Przewodniczący

Daria Paluchowska-Prochot – Wiceprzewodnicząca

Joanna Blajchert – Wiceprzewodnicząca

Katarzyna Dembowska – Członek