I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie laureatem konkursu Wielkopolska Szkoła Roku

➡ Ten zaszczytny tytuł to efekt pracy, współpracy i zaangażowania wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia i wychowania.

➡ Spośród ok. 3400 szkół i placówek funkcjonujących w województwie wielkopolskim 92 szkoły zostały nominowane do tytułu o nagrodę Wielkopolska Szkoła Roku – nasza szkoła została wytypowana przez Zarząd Powiatu w Pile

.➡ Podczas dzisiejszej uroczystości towarzyszyli mi: nauczyciel matematyki – pan Dariusz Włoszczyński, przedstawicielka samorządu uczniowskiego – Marta Mierzwa, wicedyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – pani Monika Marchut – Grzybowska oraz Radna Powiatu w Pile, przewodnicząca Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa – pani Iwona Schulz.

➡ To wielki zaszczyt i zobowiązanie zarządzać szkołą o ponad 75 – letniej tradycji w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia. Dziś towarzyszyły mi: duma, radość i wzruszenie. Drodzy uczniowie, absolwenci, rodzice/opiekunowie, pracownicy i przyjaciele szkoły – cieszmy się z tego sukcesu ?

Angelika Zygmunt – dyrektor szkoły