Choinka dla życia

Serdecznie zapraszamy krwiodawców do udziału w akcji „Choinka dla życia”. 12 grudnia (wtorek) w godz. 10:00-14:00 przed Starostwem Powiatowym w Pile przy alei Niepodległości 33/35 stać będzie krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, w którym będzie można oddać krew. Każdy kto tego dnia odda krew otrzyma choinkę od Lasów Państwowych. Akcję organizujemy wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile i Nadleśnictwem Kaczory.