„Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M)

To program skierowany do młodzieży, którego celem jest stworzenie niezależnego życia oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Brak mieszkania jest jednym z podstawowych problemów, ogranicza poczucie komfortu, stworzenia własnego miejsca, które zapewnia nam wygodę i bezpieczeństwo. Ta inicjatywa służy rozwiązaniu jednej z najbardziej istotnych kwestii, czyli braku własnego lokum, w szczególności spełniającego […]