Pilska Galeria Biura Wystaw Artystycznych

W piątkowe przedpołudnie klasy drugie były gośćmi Pilskiej Galerii Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych Powiatu Pilskiego.Niezwykle ciekawie prezentowały się prace twórcy malarstwa pikselowego, Ryszarda Lacha. To on pierwszy w sztuce wymyślił piksele, zanim jeszcze powszechnie pojawiły się w komputeryzacji. Druga wystawia nosiła tytuł: „Pomiędzy alegorią a symbolizmem” i należała do pani Małgorzaty Borsukiewicz.Serdecznie dziękujemy […]