I Liceum Ogólnokształcące w Pile

Samorząd Uczniowski

S T R U K T U R A     S A M O R Z Ą D U     U C Z N I O W S K I E G O

PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PILE:

Przewodniczący SU – Zuzanna Chabowska kl. 2f

Zastępca Przewodniczącego SU – Kamil Jagła kl. 2a

 

Samorząd Uczniowski działa w postaci sekcji organizacyjnej. Członkowie:

Julita Gawerska, Izabella Szydełko, Izabela Bartkowiak, Dominika Kamińska, Jowita Saks, Albert Nowak, Dominika Budzińska,  Monika Talarczyk, Hubert Strzelecki, Oliwia Oszczepalińska, Anna Górska, Aleksandra Grabowska.

Opiekunowie Samorządu: Alicja Wajs, Barbara Janik.

W ramach SU działają również: PoLON, Teatr na Pola, Wolontariat oraz Chór.

 

INFORMACJE DLA PRZYSZŁYCH CZŁONKÓW:

 

Zapraszamy ludzi kreatywnych, ambitnych, wrażliwych, zaangażowanych i przede wszystkim tych, którzy mają pomysł na zmiany w tej szkole!

______________________________________________________________________________

Pracujemy rzecz uczniów, szkoły i społeczności miasta. Głównie staramy się prowadzić dialog pomiędzy uczniami a gronem pedagogicznym i dyrekcją.

______________________________________________________________________________

W zamian oferujemy doświadczenie organizacyjne, pracę z ciekawymi ludźmi, miłą atmosferę pracy, nowe znajomości i przyjaźnie, radość ze wspólnego działania. Oczywiście przede wszystkim wyższą ocenę  z zachowania oraz wpisy na świadectwie.

______________________________________________________________________________

Do zadań Samorządu zaliczamy przede wszystkim realizację inicjatyw, projektów na rzecz społeczności uczniowskiej, ale również współpracę z organizacjami samorządowymi, organizację imprez integracyjnych i kulturalnych, udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie oraz promocję szkoły.

Zapisy u opiekunów SU oraz przewodniczącego i zastępcy.

Zapraszamy do współpracy!

ordynacja wyborcza     pobierz

 

partnerzy

Copyright © 2011 Studio K2. Wszelkie prawa zastrzeżone.