A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Jak napisać analizę porównawczą? PDF 

INTERPRETACJA PORÓWNAWCZAElementy analizy porównawczej

 1. Odczytanie zasady zestawienia obu tekstów ( podobieństwa, różnice, wspólny temat, motyw, odwołanie do tego samego kontekstu).
 2. Wskazanie problemów , płaszczyzn, na których dokonane zostanie zestawienie ( ujęcie tematu, kreacja podmiotu lirycznego, język poetycki, funkcja kontekstów, gatunek, typ liryki, tonacja wypowiedzi, wizja świata, filozofia itp.)
 3. Podporządkowanie analizy tekstów przyjętej koncepcji ich odczytania.
 4. Uogólnienie obserwacji wynikające z analizy porównawczej obu interpretowanych tekstów.
Konstrukcja wypowiedzi interpretacyjnej

1. Porządek linearny

 • Wstęp-wyjaśnienie zasady zestawienia tekstów, zapowiedź porządku interpretacji.
 • Analiza i interpretacja poszczególnych utworów w wybranej i uzasadnionej kolejności-przy czym zaakcentować należy te zagadnienia, które będą stanowiły płaszczyznę porównania.
 • Podsumowanie interpretacji-wskazanie dostrzeżonych podobieństw i różnic, uogólnienie.
 • Zakończenie- zebranie sensów wynikających z zestawienia obu tekstów, uogólnienie interpretacyjne.

2. Porządek problemowy ( równoległy )

 • Wstęp-wyjaśnienie zasady zestawienia tekstów, zapowiedź porządku interpretacji. Wyłonienie i uzasadnienie wyboru płaszczyzn, na których będą porównywane teksty, zapowiedź porządku interpretacji.
 • Problemowy porządek interpretacji obu utworów, wskazanie dostrzeżonych podobieństw i różnic.
 • Zakończenie- zebranie sensów wynikających z zestawienia obu tekstów, uogólnienie interpretacyjne.

Porządek linearny wymaga dłuższego tekstu, ale jest prostszy.
Porządek problemowy jest trudniejszy, ale bardziej przekonujący.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack